Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności TP-Link Polska Sp. z o.o dla Programu Lojalnościowego TP-Partner

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego www.tp-partner.pl administrowanej przez TP-Link Polska (dalej „Serwis internetowy”).

Jeśli w niniejszym dokumencie mowa o „Usłudze” należy przez to rozumieć usługi realizowane w ramach Serwisu internetowego, włączając korzystanie z konta internetowego dostępnego poprzez Serwis internetowy, a także konkursy, loterie i inne podobne akcje organizowane dla użytkowników Serwisu (dalej „Użytkownicy”, pojedynczo „Użytkownik”). Zasady korzystania z poszczególnych Usług określone w ramach regulaminów tychże Usług mogą określać odrębne zasady przetwarzania danych osobowych.

1. Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe”) jest TP-Link Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach, 05-850, ul. Ożarowska 40/42, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod nr KRS 0000368611; NIP: 525-24-92-146; REGON: 142644405

2. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników

2.1. Korzystanie z Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Usług.

2.2. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika może być również wymagane w innych uzasadnionych okolicznościach, np. skierowania do Administratora wniosku o przekazanie określonej informacji, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.

3. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania

3.1. W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych:

  1. imię;
  2. nazwisko;
  3. adres zamieszkania;
  4. adres do doręczeń – jeżeli jest inny niż Adres zamieszkania;
  5. telefon;
  6. email;
  7. miejsce pracy;
  8. numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu współpracującego z TP-Link Polska Sp. z o.o.

3.2. W regulaminie Usługi mogą zostać wskazane inne Dane Osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu skorzystania z Usługi.

3.3. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

4. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

5. Informacje handlowe

Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług należących do TP-Link.

6. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu internetowego

6.1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu internetowego przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi.

6.2. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 6.1. powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu internetowego, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu internetowego i jakości świadczonych usług.

7. Ciasteczka (cookies)

7.1. Ciasteczko, to informacja, którą odwiedzane witryny internetowe przechowują na komputerze użytkownika. W niektórych przeglądarkach ciasteczka zapisywane są jako pojedyncze, małe pliki.

7.2. Ciasteczka często zawierają ustawienia użytkownika dotyczące witryn internetowych, takie jak preferowany język czy położenie. Gdy użytkownik powraca do danej witryny, przeglądarka wysyła przypisane do niej ciasteczka. Umożliwia to witrynie zaprezentowanie użytkownikowi informacji w sposób dostosowany do jego potrzeb.

7.3. Ciasteczka mogą przechowywać szeroki zakres informacji włącznie z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko użytkownika, adres domowy, adres e-mail czy numer telefonu. Tego typu informacje mogą być przechowywane tylko, gdy zostaną dostarczone – witryny internetowe nie mogą uzyskać dostępu do informacji innych niż dostarczone do nich i nie mogą mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

7.4. Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są niewidoczne dla użytkownika, jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc akceptować lub odrzucać prośby o przechowanie ciasteczka, wtedy przeglądarka automatycznie usunie przechowywane ciasteczka podczas zamykania itp.

7.5. Więcej informacji o ciasteczkach można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl

7.6. Ciasteczka używane przez firmę TP-Link Polska Sp. z o.o na tej stronie to głównie ciasteczka sesyjne umożliwiające logowanie do serwisu, nawigację lub zabezpieczanie transakcji zamówień.

7.7. Pliki ciasteczek umożliwiają przeglądarce zapisanie danych logowania - bez zapisywania jego danych osobowych - dzięki temu użytkownik ma możliwość korzystania ze strony na konkretnym urządzeniu bez ich ponownego wprowadzania.

7.8. Wyłączenie ciasteczek w przeglądarce w praktyce uniemożliwia korzystanie z naszego serwisu internetowego.

8. Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

8.1. Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych Użytkownika innym użytkownikom Serwisu internetowego lub udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych poza Serwis. Jeśli wskutek powyższego nastąpi przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi, przetwarzania Danych Osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności przyjętej przez takiego administratora.

8.3. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:

a) użytkownik wyrazi na to zgodę lub

b) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub

c) będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.

9. Prawa Użytkownika

9.1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

9.2. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych na spersonalizowanym profilu w Serwisie, jeżeli taki posiada.

9.3. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

9.4. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulamin Serwisu lub jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

10. Kontakt

10.1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.

10.2. Użytkownik Serwisu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.

10.3. Z administratorem można skontaktować się drogą mailową pod adresem e-mail: program@tp-partner.pl